INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Lucrarile executate vor fi de cea mai buna calitate astfel incat instalatiile sa asigure o intretinere usoara si performantele pentru care au fost proiectate.
Se va garanta calitatea si cantitatea materialelor si manoperei prevazute, astfel incat instalatiile electrice sa fie complet terminate si pregatite pentru a fi utilizate de catre beneficiar.
Tablourile de iluminat si forta vor fi alimentate din dulapurile de servicii generale la tensiunea 3 x 380/220 V, 50 Hz.
Intreaga aparatura montata in tablouri va fi de cea mai buna calitate, indeplinind conditiile cerute de normele in vigoare, asigurand parametrii proiectati, neadmitandu-se aparataj de slaba calitate.
Tablourile de distributie vor fi etanse cu gradul de protectie IP54 si montate pe pereti sau pe stelaje metalice in plan vertical cu acces numai din fata.
Se vor prevedea materiale care sa reziste fortelor datorate curentilor de scurtcircuit ce pot sa apara in timpul exploatarii.
Tablourile si stelajele vor fi protejate contra coroziunii.
Toate aparatele de protectie la scurtcircuit si la suprasarcina vor fi de acceasi fabricatie si vor fi montate conform schemelor in toate tablourile de distriubtie.
Circuitele de iluminat si forta vor fi executate in cabluri sau in conductoare protejate in tuburi de PVC sau metalice montate ingropat sau aparent.
Circuitele se vor fixa pe elementele de constructie cu accesorii de montare (cleme, console, dibluri, bratari) care sa realizeze o prindere sigura in timp.
Traseele circuitelor pot fi modificate pe santier in functie de situatiile reale intalnite doar numai cu acordul dirigintelui de santier si al proiectantului de specialitate.
Toate dozele pentru montaj ingropat vor fi executate din plastic sau tabla izolata cu prespan.
Dozele de derivatie instalate ingropat sub tencuiala se monteaza in asa fel incat capacul lor sa se gaseasca la nivelul de finisaj al peretelui respectiv.
Legaturile electrice ale conductoarelor intre ele, la aparate sau tablouri, se executa prin metode si mijloace prin care sa se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat.
Alegerea metodelor si mijloacelor de executare a legaturilor electrice se face in functie de materialul si sectiunea conductoarelor si de caracteristicile mediului de montare.
Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari sau derivatii se face numai in accesoriile special prevazute in acest scop (doze, cutii de legatura, etc).
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductoare in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de constructie.
In instalatiile electrice va fi respectat codul culorilor conform Normativ I-7, respectiv
- verde/galben – conducta de protectie
- albastru deschis – conducta nul de lucru
- alb sau cenusiu deschis – conducte mediane sau neutre
- rosu, albastru inchis, mov – conductoare de faza
Pentru cabluri se vor respecta la conductorii ce ii formeaza, codul culorilor din fabrica.

La executia lucrarilor de instalatii interioare se vor avea in vedere urmatoarele etape de executie:
- studierea documentatiei de executie, respectiv confruntarea acesteia cu situatia din teren
- verificarea cantitativa si calitativa a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera
- trasarea instalatiei
- montarea consolelor, diblurilor si a elementelor de fixare
- montarea cablurilor sau a tuburilor
- tragerea conductoarelor in tuburi
- executarea legaturilor electrice
- montarea corpurilor de iluminat, a prizelor si a intrerupatoarelor si comutatoarelor.

INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

Instalatiile electrice exterioare se executa in cablu armat tip CYAbYF de sectiune corespunzatoare montate aparent sau ingropate in pamant.
La pozarea in sol s-a avut in vedere temperatura solului + 200C, rezistivitatea termica a solului 100 grade/W, adancimea de pozare minima 70 cm.
Montarea subterana a cablurilor se realizeaza conform PE 107, STAS 8591/1-91, cu mentionarea urmatoarelor aspecte
- sapatura pentru pozarea cablurilor se va executa manual
- pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podetele ;metalice pentru asigurarea accesului persoanelor pe perioada executiei
- pamantul ramas in urma sapaturii va fi incarcat si transportat
- cutiile terminale si mansoanele vor asigura protectia cablului impotriva patrunderii umezelii si a altor substante cu actiune nociva din exterior
- mansoanele de legatura trebuie sa asigure continuitatea perfecta a conductoarelor, continuitatea electrica a mantalei, continuitatea electrica a benzilor de armare si a
ecranelor metalice, nivelul de izolatie si protectia mecanica similara cu cea a cablului.
Se recomanda ca numarul de mansoane pe 1 km de linie noua sa fie de maxim 4 bucati.
In subsoluri si incaperi tehnologic nu se vor realiza mansoane.
Cablurile pozate in incaperi, canale, se vor marca cu etichete de identificare la capete, la trecerile dintr-o camera in alta si la incrucisari cu alte cabluri.
Mansonul de legatura sau derivatie precum si cutiile terminale vor fi prevazute cu etichete de identificate.
Razele minime de curbura ale cablurilor sunt cele indicate de furnizorul cablului sau in lipsa acestora in conformitate cu PE 107.
Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse atat din cauza influentelor termice defavorabile cat si a interventiei dificile ulterioare la stratul inferior.
La traversarea drumurilor carosabile cablurile se vor monta in tuburi PVC incastrate in beton.
Alegerea tuburilor si a traseului nu trebuie sa conduca la solicitari daunatoare cablului in timpul tragerii.
Racordarea tuburilor intre ele trebuie realizata fara bavuri sau asperitati care sa conduca la deteriorarea cablului. Extremitatile tubului vor fi obturate.
Cablurile se monteaza intre doua straturi de nisip de 10 cm, peste ultimul strat asezandu-se folie si banda avertizoare inscriptionata.
La pozarea cablurilor se va prevedea rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor si pentru a permite inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor.
La pozarea cablurilor se vor respecta distantele fata de celelalte instalatii in conformitate cu PE 107 si anume
- in plan orizontal – 0,5 m fata de apa – canal
- in plan vertical – 0,5 m fata de toate instalatiile
INSTALATII DE CURENtI SLABI TELEFONIE
Centrala va fi legata telefonic cu sediul dispecer.
In consecinta a fost prevazuta o instalatie interioara de telefonie cu posturi telefonice in punctele importante.
Reteaua telefonica interioara se va realiza dupa o schema radiala.
Locurile de priza pentru telefon se vor prevedea la o inaltime de 20 – 40 cm fata de pardoseala finita.
La locul de priza se va lasa o rezerva de conductoare de 0,15 m.
Numarul si marimea firidelor telefonice se vor alege urmarindu-se realizarea unei retele cat mai economice in ansamblu.
Inaltimea minima de la pardoseala finita pana la baza firidelor telefonice va fi de 1 m, marginea de sus a firidei nedepasind 1,8 m.
39 mm care se vor monta mascat.fFiridele de pe aceeasi verticala se vor lega intre ele prin 2 tuburi PVC
Partea metalica a firidelor va fi conectata la priza de pamant a cladirii.
Tuburile pentru racordarea firidelor intre ele se vor monta in linie dreapta admitandu-se cel mult o semicurba la intrarea in firide.
In tuburi se va lasa la instalare cate o sarma de otel de 3 mm pentru tragerea conductoarelor.
In firidele telefonice pentru fiecare circuit se va lasa o rezerva de conductoare de 1-1,5 m.
Pentru instalatiile telefonice se vor folosi conductoare tip TY de sarma moale de cupru cu diametrul de 0,5 mm izolate cu policlorura de vinil de diferite culori.
Tuburile de protectie vor fi din PVC sau metalice si se vor utiliza potrivit Normativului I-7 si a standardelor sau normativelor in vigoare.

Masuri pentru perioada de exploatare
Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu normele de protectie a muncii si a instructiunilor in vigoare, astfel incat in urma executiei sa se asigure conditii normale de exploatare.
RECEPTII, PUNERI iN FUNCTIUNE, PROBE
Dupa montarea conductorilor s-au facut conexiunile la tabouri, se vor face masuratori ale rezistentei izolatiei conductoarelor intre ele si fata de pamant.
Se vor face teste electrice si fizice la toate materialele si echipamentele, certificate de laboratoare autorizate.
Va fi verificata functionarea corecta a instalatiei de protectie prin legarea la pamant.
La receptie se vor prezenta certificatele pentru toate masuratorile efectuate, inclusiv procesele verbale pentru lucrarile ascunse.
Aceste acte vor fi folosite pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei
In ceea ce priveste retelele exterioare, verificarile in vederea receptiei si punerii in functiune constau in urmatoarele
- respectarea distantelor minime prescrise la pozare, atat in ceea ce priveste adancimea de pozare cat si in ceea ce priveste conditiile impuse la intersectia cu alte instalatii tehnice
- respectarea conditiilor prescrise la instalarea cablurilor in pamant si pe cai publice, in tuburi de protectie, in interiorul cladirilor, etc
- marcarea cablurilor, mansoanelor si a cutiilor terminale.
La darea in exploatare a unui cablu nou, se vor efectua toate incercarile si verificarile prevazute in Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice PE 003/84.
La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica, se va ceda unitatii de exploatare prin executantul lucrarii urmatorul material documentar
- proiectul retelei de cabluri electrice
- schitele cotate, cu modificarile fata de desenele de executie
- certificatele de calitate si buletinele privitoare la incercarile cablului executat la fabrica furnizoare sau la incercarile facute pe santier
- degajari de la proiect
- detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau canalizari de conducte de orice fel.
Incercarile cablurilor dupa montaj se face conform PE 116/94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.

www.electrice-sanitare.ro

Joomla SEF URLs by Artio