Scheme de legare la pamant

 Scheme de legare la pamant 

Principalele scheme de legare la pamant intalnite in instalatiile electrice sunt TT, TN si IT.

   Acesta scheme sunt simbolizate prin 2, 3 sau 4 literea avand semnificatiile:

   - Prima litera semnifica situatia alimentarii in raport cu pamantul:

         T - legare directa la pamant (neutrul distribuit).

         I - niciun conductor activ nu este legat la pamant sau un punct (punctul neutru) al retelei este legat la pamant printr-o impedanta.

   - A doua literea semnifica situatia maselor instalatiei alimentate in raport cu pamantul:

         T - masele sunt legate direct la pamant, independent de eventuala legare la pamant a alimentarii.

        N - masele instalatiei alimentate sunt legate directal punctul neutrual sursei de alimentare care este legat la pamant.

   - Celelalte litere semnifica dispunerea conductorului neutru (N) si al conductorului de protectie (PE):

         C - conductorul PEN, functiile conductorului neutru (N) si conductorului de protectie (PE) sunt indeplinite de acelasi conductor(PEN).

         S- functiile conductorului neutru (N) si al conductorului de protectie (PE) sunt indepliite ce conductoare separate. 

Schema TT

-  Punctul neutru al alimentarii este legat direct la pamant
   - Masele instalatiei electrice sunt legate la prize de pamant distincte, din punct de vedere electric de priza de pamant a alimentarii.
   - Curentul de defect I dintre faza si masa are o valoare inferioara curentului de scurtcircuitdar poate fi suficient de mare pentru a provoca aparitia unei tensiuni de atingere periculoase.
   - Rezistenta de dispersie Ra prizei de pamant a maselor trebuie sa aiba o valoare astfel aleasa incat in cazul unui defect , tesiunea de atingere sa nu depaseasca valoarea limita admisa de 50Vcc si 120Vca.
   - Curentul de defect:   Id < UL/Rm=50/Rm     in care:  Id - curentul de defect [A]
                                                          Rm - rezistenta de dispersie a prizei de pamant a maselor instalatiei electrice [Ω]
                                                           UL -tensiunea limita admisa [V]
   - Se pot folosi pentru protectia impotriva defectelor de izolatie dispozitive diferentiale reziduale al caror curent diferential rezidual trebuie sa fie mai mic sau egal cu curentul de defect.
   - In cazul in care curentul de defect depaseste curentul de rupere al intrerupatorului asociat dispozitivului diferential rezidual utilizat, acesta trebuie insotit obligatoriu de sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate.
   - Toate masele protejate de acelesi dispozitiv trebuie legate la aceeasi priza de pamant.
   - Toate masele simultan accesibile trebuie legate la aceeasi priza de pamant.

 

SchemaIT

   - Punctul neutru al alimentarii este fie izolat fata de pamant, fie legat de pămant printr-o impedanta Z.

   - Masele instalatiei electrice alimentate sunt legate la pamant separat fata de neutrul alimentarii.

  - Este specifica in cazul alimentarii consumatorilor din posturi de transformare proprii, prevazute cu personal calificat de intretinere.

   - Curentul Idf care apare la primul defect intre o faza şi masa are o valoare prea mica pentru a putea provoca aparitia unei tensiuni periculoase, dar permite continuarea alimentarii.

   - Curentul primului defect se poate inchide prin impedanta Z de legare la pamant a neutrului si in acest fel se poate semnaliza aparitia defectului.

   - Trebuie prevazut un echipament de control permanent al izolatiei (CPI) care la trecerea curentului de defect Idf, semnalizeaza aparitia primului defect de izolare.

   - Limitarea intensitatii curentului primului defect poate fi obtinută fie prin absenta legaturii la pamant a punctului neutru, fie prin folosirea unei valori mari prin impedanta Z inserate intre neutru si pamant.

  In practica se alege o impedanta Z cu valori cuprinse intre 1000...2000W.

   - Este necesara prevederea unor dispozitive de protectie impotriva curentilor de scurtcircuit (sigurante fuzibile sau relee electromagnetice) .

   - Impune legaturi echipotentiale suplimentare pentru masele instalatiei sau, in lipsa acestora, dispozitive diferentiale reziduale .

    -La aparitia unui al doilea defect, protectia impotriva socurilor electrice se asigura:

        - in aceleasi conditii ca si in cazul schemei TN, daca toate masele sunt conectate intre ele;

        - in aceleasi conditii ca si in cazul schemei TT, daca masele nu sunt legate intre ele.

Schema TN-S


  -Punctul de neutru al alimentarii este legat direct la pamant;
  -Masele instalatiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de protectie;
  -Conductorul de protectie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este utilizat in intreaga instalatie.

Schema TN-C


  -Punctul de neutru al alimentarii este legat direct la pamant;
  -Masele instalatiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de protectie;
  -Functiile de neutru (N) si de protectie (PE) sunt indeplinite de de acelesi conductor (PEN) in intreaga schema.
 

 {xtypo_warning} Schema TN-S si TN-C pot fi utilizate in aceeasi instalatie cu conditia ca schema TN-S sa fie executata intotdeauna in aval si niciodata in amonte de schema TN-C.{/xtypo_warning}          www.elewatt.ro site gazduit de mxhost