Principalele scheme de legare la pamant intalnite in instalatiile electrice sunt TT, TN si IT.

   Acesta scheme sunt simbolizate prin 2, 3 sau 4 literea avand semnificatiile:

   - Prima litera semnifica situatia alimentarii in raport cu pamantul:

         T - legare directa la pamant (neutrul distribuit).

         I - niciun conductor activ nu este legat la pamant sau un punct (punctul neutru) al retelei este legat la pamant printr-o impedanta.

   - A doua literea semnifica situatia maselor instalatiei alimentate in raport cu pamantul:

         T - masele sunt legate direct la pamant, independent de eventuala legare la pamant a alimentarii.

        N - masele instalatiei alimentate sunt legate directal punctul neutrual sursei de alimentare care este legat la pamant.

   - Celelalte litere semnifica dispunerea conductorului neutru (N) si al conductorului de protectie (PE):

         C - conductorul PEN, functiile conductorului neutru (N) si conductorului de protectie (PE) sunt indeplinite de acelasi conductor(PEN).

         S- functiile conductorului neutru (N) si al conductorului de protectie (PE) sunt indepliite ce conductoare separate. 

Schema TT

-  Punctul neutru al alimentarii este legat direct la pamant
   - Masele instalatiei electrice sunt legate la prize de pamant distincte, din punct de vedere electric de priza de pamant a alimentarii.
   - Curentul de defect I dintre faza si masa are o valoare inferioara curentului de scurtcircuitdar poate fi suficient de mare pentru a provoca aparitia unei tensiuni de atingere periculoase.
   - Rezistenta de dispersie Ra prizei de pamant a maselor trebuie sa aiba o valoare astfel aleasa incat in cazul unui defect , tesiunea de atingere sa nu depaseasca valoarea limita admisa de 50Vcc si 120Vca.
   - Curentul de defect:   Id < UL/Rm=50/Rm     in care:  Id - curentul de defect [A]
                                                          Rm - rezistenta de dispersie a prizei de pamant a maselor instalatiei electrice [Ω]
                                                           UL -tensiunea limita admisa [V]
   - Se pot folosi pentru protectia impotriva defectelor de izolatie dispozitive diferentiale reziduale al caror curent diferential rezidual trebuie sa fie mai mic sau egal cu curentul de defect.
   - In cazul in care curentul de defect depaseste curentul de rupere al intrerupatorului asociat dispozitivului diferential rezidual utilizat, acesta trebuie insotit obligatoriu de sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate.
   - Toate masele protejate de acelesi dispozitiv trebuie legate la aceeasi priza de pamant.
   - Toate masele simultan accesibile trebuie legate la aceeasi priza de pamant.

SchemaIT

   - Punctul neutru al alimentarii este fie izolat fata de pamant, fie legat de pămant printr-o impedanta Z.

   - Masele instalatiei electrice alimentate sunt legate la pamant separat fata de neutrul alimentarii.

  - Este specifica in cazul alimentarii consumatorilor din posturi de transformare proprii, prevazute cu personal calificat de intretinere.

   - Curentul Idf care apare la primul defect intre o faza şi masa are o valoare prea mica pentru a putea provoca aparitia unei tensiuni periculoase, dar permite continuarea alimentarii.

   - Curentul primului defect se poate inchide prin impedanta Z de legare la pamant a neutrului si in acest fel se poate semnaliza aparitia defectului.

   - Trebuie prevazut un echipament de control permanent al izolatiei (CPI) care la trecerea curentului de defect Idf, semnalizeaza aparitia primului defect de izolare.

   - Limitarea intensitatii curentului primului defect poate fi obtinută fie prin absenta legaturii la pamant a punctului neutru, fie prin folosirea unei valori mari prin impedanta Z inserate intre neutru si pamant.

  In practica se alege o impedanta Z cu valori cuprinse intre 1000...2000W.

   - Este necesara prevederea unor dispozitive de protectie impotriva curentilor de scurtcircuit (sigurante fuzibile sau relee electromagnetice) .

   - Impune legaturi echipotentiale suplimentare pentru masele instalatiei sau, in lipsa acestora, dispozitive diferentiale reziduale .

    -La aparitia unui al doilea defect, protectia impotriva socurilor electrice se asigura:

        - in aceleasi conditii ca si in cazul schemei TN, daca toate masele sunt conectate intre ele;

        - in aceleasi conditii ca si in cazul schemei TT, daca masele nu sunt legate intre ele.

Schema TN-S


  -Punctul de neutru al alimentarii este legat direct la pamant;
  -Masele instalatiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de protectie;
  -Conductorul de protectie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este utilizat in intreaga instalatie.

Schema TN-C


  -Punctul de neutru al alimentarii este legat direct la pamant;
  -Masele instalatiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductoare de protectie;
  -Functiile de neutru (N) si de protectie (PE) sunt indeplinite de de acelesi conductor (PEN) in intreaga schema.
 

 {xtypo_warning} Schema TN-S si TN-C pot fi utilizate in aceeasi instalatie cu conditia ca schema TN-S sa fie executata intotdeauna in aval si niciodata in amonte de schema TN-C.{/xtypo_warning}